Opleidingen
Zorgcentrum de Kooimeer vormt samen met Woon- en zorgcentrum de Nieuwpoort en met het Servicebureau de holding Stichting NiKo, verder te noemen Stichting NiKo. Stichting NiKo is een organisatie die eigen ontwikkeling van zowel medewerkers als leerlingen belangrijk vindt. De eigen ontwikkeling van medewerkers wordt ondersteund door het aanbieden van o.a. scholingen, cursussen en trainingen.In de visie op opleiden van Stichting NiKo wordt ervan uitgegaan dat ieder mens de mogelijkheid dient te krijgen om zich verder te ontwikkelen. Daarbij heeft de medewerker zijn of haar eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van persoonlijke ontwikkeling in kennis en vaardigheden. Ook heeft Stichting NiKo de verantwoordelijkheid ontplooiingsmogelijkheden voor medewerkers te scheppen. Dit kan door het ondersteunen van medewerkers bij het verwerven van relevante competenties die primair gericht zijn op de doelstellingen van Stichting NiKo en waarin leerlingen en medewerkers zich kunnen ontplooien in hun werk. Daarmee wordt de kwaliteit van zorg- en dienstverlening bevorderd en creëert zij tevredenheid en welbevinden van medewerkers.

Naast scholing voor eigen medewerkers is Stichting NiKo een leerbedrijf die leerlingen de mogelijkheid biedt zich te ontwikkelen in het eigen vakgebied. Stichting NiKo biedt een veilig werk- leer klimaat aan.